Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2057
Title: Англійська мова: Методичні вказівки до самостійної роботи з матеріалами періодичних видань для студентів ІІ курсу факультетів ЕіМ, ОФПД усіх спеціальностей денної форми навчання, Ч. 1
Authors: Шапран, Людмила Юліївна
Куниця, Людмила Іванівна
Никитенко, Ольга Василівна
Keywords: типи організацій
функціональні області
розробка товару
міжнародний бізнес
маркетинг
types of business organizations
functional areas
product development
international business
marketing
advertising
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Issue Date: 2006
Citation: Шапран, Л. Ю. Англійська мова : метод. вказівки до самост. роботи з матеріалами період. видань для студ. II курс факультетів економіки і менеджменту, обліку, фінансів та підприємницької діяльності усіх спец. ден. форми навчання. Ч. І / Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, О. В. Никитенко. — К : НУХТ, 2006. — 117 с.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на розвиток комунікативної мовленнєвої компетенції студентів в суспільній та професійній сферах в усних продуктивних видах діяльності (говоріння) та у процесі писемної продуктивної діяльності (письмо) на матеріалі оригінальних газетних та журнальних матеріалів загально бізнесової та професійної тематики.
Methodological materials are aimed at developing students’ communicative language competences in public and occupational domain in oral production (speaking) and in written production (writing) using original articles from business and professional periodical press.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2057
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6709.pdf5.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.