Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27112
Title: Вивчення антиоксидантних властивостей натуральних прянощів
Authors: Лєбєдєва, Анна Олександрівна
Кузьмик, Ульяна Геннадіївна
Ющенко (Гончар), Наталія Михайлівна
Keywords: композиції прянощів
кисломолочні пасти
spice compositions
sour milk paste
кафедра технології молока і молочних продуктів
Issue Date: 2016
Citation: Лєбєдєва, А. О. Вивчення антиоксидантних властивостей натуральних прянощів / А. О. Лєбєдєва, У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених : збірник тез доповідей. – Чернігів, 2016. – С. 241–243.
Abstract: Стабільність показників якості продуктів під час зберігання є однією із найбільш важливих характеристик як для споживачів, так і для виробників харчових продуктів. Основною причиною швидкого псування жировмісних молочних продуктів є каталітичні зміни молочного жиру. У процесі зберігання може відбуватись окиснення молочного жиру із утворенням пероксидів, гідроксипероксидів та карбонільних сполук, що призводить до прогорання молочного жиру і надає продуктам неприємного присмаку. Тому актуальною задачею є пошук натуральних джерел антиоксидантів для подальшого використання у технології молочних продуктів. Stability of product quality indicators during storage is one of the most important characteristics for both consumers and food manufacturers. The main reason is quick The deterioration of fat-containing dairy products is the catalytic changes in milk fat. In the process of storage can to undergo oxidation of milk fat with the formation of peroxides, hydroxyperoxides and carbonyls compounds, which leads to the burning of milk fat and gives the products an unpleasant taste. Ago An actual task is to search natural sources of antioxidants for further use in technology dairy products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27112
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nt16-z.pdf735.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.