Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32084
Title: Удосконалення технології реструктурованих шинок з тваринними білками.
Authors: Жук, Вікторія Олександрівна
Артюх, Маргарита
Шевченко (Кишенько), Ірина Іванівна
Keywords: м'ясо індика
тваринні білки
шинки
turkey meat
animal proteins
hams
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
Issue Date: 2020
Citation: Жук, В. Удосконалення технології реструктурованих шинок з тваринними білками / В. Жук, М. Артюх, І. Шевченко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 86 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 266.
Abstract: В якості об'єкта досліджень була обрана технологія реструктурованих шинкових виробів з додатковим внесенням тваринних білків. Предметом досліджень слугувало м'ясо свинини нежирної та м'ясо індика ІІ категорії. На підставі аналізу сумісності функціонально-технологічних властивостей м'ясної сировини та шляхом комп'ютерного моделювання, використовуючи ефект взаємного збагачення білків, визначали рецептурний склад реструктурованих шинок. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що удосконалення технології реструктурованих шинкових виробів на основі комбінування м’яса індика та свинини з додатковим внесення до рецептури тваринних білків, є перспективним і потребує подальшого удосконалення з метою отримання якісних і біологічно цінних реструктурованих шинкових виробів. The technology of restructured ham products with additional introduction of animal proteins was chosen as the object of research. The subject of research was lean pork and category II turkey meat. Based on the analysis of the compatibility of functional and technological properties of raw meat and by computer modeling, using the effect of mutual enrichment of proteins, the prescription composition of the restructured zucchini was determined. Studies suggest that the improvement of the technology of restructured ham products based on the combination of turkey and pork with additional inclusion in the recipe of animal proteins, is promising and needs further improvement in order to obtain quality and biologically valuable restructured ham products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32084
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf633.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.