Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10574
Title: Задача оптимального керування для рівняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами
Authors: Капустян, Володимир Омелянович
Капустян, Олена Анатоліївна
Мазур, Олег Костянтинович
Keywords: крайова задача
рівняння Фредгольма
еліптичне рівняння
краевая задача
уравнение Фредгольма
эллиптические уравнения
boundary problem
elliptic equations
кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.
Issue Date: 2013
Citation: Капустян, В. О. Задача оптимального керування для рівняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами / В. О. Капустян, А. О. Капустян, О. К. Мазур // Нелінійні коливання. - 2013. - Т. 16. - № 3. - С. 289 – 432.
Abstract: Теорія лінійно – квадратичних задач оптимального керування розподіленими системами є добре розвиненою. У багатьох випадках початкову задачу можна розщепити за допомогою методу Фур’є. Задача керування еліптичними рівнянням з нелокальним крайовими умовами в круговому секторі, що розглядається у цій статті, не допускає ні повного розщеплення, ні застосування - теорії. Її розв’язність у класі розподілених керувань вдається одержати шляхом використання біортонормованих систем функцій та при подальшому аналізі розв’язків матричних рівнянь Фредгольма.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10574
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Untitled.FR11.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.