Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12125
Title: Використання картопляних пластівців у виробництві хлібобулочних виробів
Other Titles: Use of potato flakes in the manufacture of bakery products
Authors: Дробот, Віра Іванівна
Білик, Олена Анатоліївна
Савчук, Наталія Іванівна
Drobot, Vera
Bilyk, Olena
Savchuk, Natalia
Keywords: картопляні пластівці
пористість
черствіння
питомий об’єм
свіжість
картофельные хлопья
пористость
черствение
удельный объем
свежесть
potato flakes
porosity
staling
specific volume
freshness
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2011
Citation: Використання картопляних пластівців у виробництві хлібобулочних виробів / А. В. Василюк, В. І. Дробот, О. А. Білик, Н. І. Савчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 76-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів,студентів, 12-13 квіт. 2010 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2011. – Ч. ІІ. – С. 143.
Abstract: Розглянуто можливість використання картопляних пластівців з метою запобігання процесу черствіння хлібобулочних виробів. Встановлено, що застосування картопляних пластівців в кількості від 3 до 5% покращують органолептичні та фізико-хімічні показники якості хлібобулочних виробів. Рассмотрена возможность использования картофельных хлопьев с целью предотвращения процесса черствения хлебобулочных изделий. Установлено, что применение картофельных хлопьев в количестве от 3 до 5% улучшает органолептические и физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий. The possibility of using potato flakes to prevent staling process of bakery products. Found that the use of potato flakes in an amount of from 3 to 5% improved organoleptic and physico-chemical quality of bakery products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12125
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tboavkpuvhv.pdf125.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.