Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12127
Title: Збагачення хлібобулочних виробів мікронізованими водоростями
Other Titles: Enrichment of bakery products micronized algae
Authors: Дробот, Віра Іванівна
Білик, Олена Анатоліївна
Drobot, Vera
Bilyk, Olena
Keywords: мікронізовані водорості
біологічно активні сполуки
органолептичні показники
збагачення
шкідливі фактори
микронизированные водоросли
биологически активные соединения
органолептические показатели
обогащение
вредные факторы
micronized algae
biologically active compounds
organoleptic parameters
enrichment
harmful factors
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2011
Citation: Збагачення хлібобулочних виробів мікронізованими водоростями / Т. С. Курна, О. І. Сорочан, В. І. Дробот, О. А. Білик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 76-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів,студентів, 12-13 квіт. 2010 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2011. – Ч. ІІ. – С. 143.
Abstract: Для розроблення хлібобулочних виробів оздоровчо-профілактичного призначення доцільно використовувати біологічно активні сполуки. Розглянуто можливість збагачення хлібобулочних виробів мікронізованими водоростями зостери. Для разработки хлебобулочных изделий оздоровительно-профилактического назначения целесообразно использовать биологически активные соединения. Рассмотрена возможность обогащения хлебобулочных изделий микронизированными водорослями зостеры. To develop bakery recreational and prophylactic purposes it is advisable to use biologically active compounds. The possibility of enrichment of bakery products micronized algae eelgrass.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12127
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tboazhvmv.pdf121.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.