Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12260
Title: Шляхи автоматизації визначення вмісту крохмалю в перероблюваній картоплі
Authors: Гончаренко, Борис Миколайович
Вихрова, Лариса Григорівна
Keywords: картопля як сировина
вміст крохмалю
автоматизація визначень
густинний метод визначення
ваги Парова
некрохмальні сухі речовини
поправки на поверхневу вологу і температуру води
картофель как сырье
содержание крахмала
автоматизация определений
плотностный метод определения
весы Парова
некрахмальные сухие вещества
поправки на поверхностную влагу и температуру воды
potatoes as raw materials
starch content
automation of the definitions
density method for determining
scales parovs
non-starch dry matter
adjustment for surface moisture and temperature of the water
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2002
Citation: Гончаренко, Б. М. Шляхи автоматизації визначення вмісту крохмалю в перероблюваній картоплі / Б. М. Гончаренко, Л. Г. Віхрова // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : зб. наукових праць КДТУ. – 2002. – № 11. – С. 3-6.
Abstract: Запропонований густинний метод визначення крохмальності проби картоплі при її прийманні чи переробці на спирт або крохмаль передбачає автоматичне вимірювання лише трьох величин (маси проби на повітрі та у воді і температури води), за якими легко провести обчислення крохмальності цієї проби, яке також просто автоматизувати.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12260
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
By.pdf4.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.