Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/140
Title: Динаміка гравітаційних опускних пристроїв
Authors: Яровий, Володимир Леонідович
Васильківський, Костянтин Вікторович
Бут, Сергій Анатолійович
Keywords: динаміка
рівняння руху
dynamics
equations of motion
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2003
Publisher: Наукові праці Національного університету харчових технологій
Citation: Яровий, В. Л. Динаміка гравітаційних опускних пристроїв / В. Л. Яровий, К. В. Васильківський, С. А. Бут // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - Київ : НУХТ, 2004. - Т. 1, № 15. - С. 96-97.
Abstract: Створено математичну модель процесів переміщень вантажів у вигляді рівнянь руху, яка дає змогу визначити їхні кінематичні параметри на вибраній трасі спусків. Розв'язано задачу кінематичного синтезу гравітаційних прямолінійних спусків жолобчастої форми. Вибираючи відповідний і змінний по довжині спуску кут розклинювання жолоба у, можна реалізувати різні закони руху вантажів. Виведено залежності, якими має визначатися цей кут по довжині спуску, щоб одержати різні закони руху.
The mathematical model of processes of moving for cargoes as the equations of movement is created which allows to define of kinematics parameters the chosen line of descents. The task kinematics synthesis of gravitational rectilinear descents of the wedge form is decided. Appropriate and replaceable on length of descent the choice of a corner у reaches an opportunity realization of the different laws of movement of cargoes. The dependencies with which are received the corner у on length of descent can to be defined with the purpose of reception the different laws movement.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/140
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.