Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1430
Title: Менеджмент підприємств з основами підприємництва: Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної (розрахункової) роботи для студ. спец. «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»
Authors: Мостенська, Тетяна Леонідівна
Рибачук-Ярова, Тетяна Володимирівна
Бойко, Ірина Анатоліївна
Keywords: лекційні та практичні заняття
lectures and practical classes
курсовий проект
контрольна робота
питання до іспиту
course design
control work
questions for the exam
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2010
Citation: Менеджмент підприємств з основами підприємництва: Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної (розрахункової) роботи для студентів спеціальності «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / Т. Л. Мостенська, Т. В.Рибачук-Ярова, І. А. Бойко – К. : НУХТ, 2010. — 59с.
Abstract: Методичні вказівки розроблені з метою формування у студентів знань, здібностей та практичних навичок в управлінні діяльністю підприємства.
Guidance designed to develop students' knowledge, skills and practical skills in the management of the company.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1430
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7568.pdf375.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.