Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1441
Title: Менеджмент підприємств галузі з основами підприємництва.: Конспект лекцій для студ. спеціальностей «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технологія зберігання і переробки зерна» напряму підготовки 6.051701 Харчова технологія та інженерія денної та заочної форм навчання
Authors: Мостенська, Тетяна Леонідівна
Рибачук-Ярова, Тетяна Володимирівна
Бойко, Ірина Анатоліївна
Keywords: хлібопекарна промисловість
baking industry
основи управління
менеджмент
організація
планування
мотивація
контроль
basic management
management
organization
planning
motivation
control
мотивация
контроль
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2011
Citation: Мостенська, Т. Л. Менеджмент підприємств галузі з основами підприємництва: Конспект лекцій для студ. спеціальностей «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технологія зберігання і переробки зерна» напряму підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія денної та заочної форм навчання / Т. Л. Мостенська, Т. В. Рибачук-Ярова, І. А. Бойко. – К.: НУХТ, 2011. – 93 с.
Abstract: У конспекті висвітлено основні принципи та методичні аспекти менеджменту, організації, планування підприємницької діяльності промислового підприємства в умовах ринку.
In Synthetic abstract covers the basic principles and methodological aspects of management, organization, planning, business industrial enterprise in the market.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1441
Appears in Collections:Курси та конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7869.pdf586.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.