Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/15372
Title: Отримання нових видів продуктів за рахунок комплексної переробки моркви
Other Titles: Obtaining new products at the expense complex processing carrots
Authors: Левківська (Музика), Тетяна Миколаївна
Безусов, Анатолій Тимофійович
Бандуренко, Галина Михайлівна
Levkivska (Muzika), Tetiana
Bezusov, Anatoly
Bandurenko, Galina
Keywords: морква
комплексна переробка
морковь
комплексная переработка
carrots
complex processing
кафедра технології консервування
Issue Date: 2010
Citation: Левківська, Т. М. Отримання нових видів продуктів за рахунок комплексної переробки моркви / Т. М. Левківська, А. Т. Безусов, Г. М. Бандуренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 76 наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 17-18 квітня 2010 р. – К. : НУХТ, 2010. – Ч. 2. – С. 18.
Abstract: У результаті проведених робіт в лабораторних умовах з моркви було отримано суху збагачуючу добавку для кондитерської та молочної промисловості. А також – натуральний морквяний сік, який можна використовувати у виробництві натуральних консервів, відновлених соків, нектарів або концентрованого морквяного соку. В результате проведенных работ в лабораторных условиях из моркови было получено сухую обогащая добавку для кондитерской и молочной промышленности. А также - натуральный морковный сок, который можно использовать в производстве натуральных консервов, восстановленных соков, нектаров или концентрированного морковного сока. As a result of work done in the laboratory of carrots was obtained dry enriching additive for the confectionery and dairy industries. Also - natural carrot juice, which can be used in the production of natural canned, restored juices, nectars and concentrated carrot juice.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/15372
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf83.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.