Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16034
Title: Використання рослинних добавок для збагачення печінкових паштетів
Other Titles: The use of herbal supplements to enrich liver pate
Authors: Безкоровайна, Вікторія Сергіївна
Хижняк, Ольга Олександрівна
Bezkorovayna, Victoria
Khyzhnyak, Olga
Keywords: печінкові паштети
паштетні вироби
рослинні добавки
паштетные изделия
растительные добавки
печеночные паштеты
pashtetni products
herbal supplements
liver pate
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2014
Citation: Безкоровайна, В. Використання рослинних добавок для збагачення печінкових паштетів / В. Безкоровайна, О. Хижняк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 116-117.
Abstract: Різноманітні паштетні вироби є першими продуктами на основі м'яса, з якими стикається в своєму житті більшість споживачів: уже в шестимісячному віці, згідно з приписами дієтологів, дитина має одержувати біологічно повноцінні білки, жири, залізо в легкій для засвоювання формі, тобто м'ясо у прийнятній для годування малюків формі дрібнодисперсних паст. Разнообразные паштетные изделия являются первыми продуктами на основе мяса, с которыми сталкивается в своей жизни большинство потребителей: уже в шестимесячном возрасте, согласно предписаниям диетологов, ребенок должен получать биологически полноценные белки, жиры, железо в легко усвояемой форме, то есть мягкие мясо в приемлемой для кормления малышей форме мелкодисперсных паст. Various pashtetni products are the first products based on meat faced in their lives, most consumers: as early as age six-month, according to the prescriptions of dietitians, the child should receive a biologically complete proteins, fats, iron in an easy to digestible form, ie, m 'meat in a suitable form for feeding babies fine paste.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16034
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65.pdf871.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.