Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16122
Title: Ультрафільтраційне очищення соку із цукрових буряків
Other Titles: Ультрафильтрационная очистки сока из сахарной свеклы
Ultrafiltration purification of sugar beet juice
Authors: Сизоненко, Оксана Іванівна
Sizonenko, Oksana
Тарасенко, Ю.
Tarasenko, Y.
Крапивницька, Ірина Олексіївна
Крапивницкая, Ирина Алексеевна
Krapivnitska, Iryna
Карпович, Інна Віталіївна
Карпович, Инна Витальевна
Karpovich, Inna
Сизоненко, Оксана Ивановна
Keywords: очищення соку
цукрові буряки
ультрафільтрація
очистки сока
ультрафильтрация
сахарная свекла
juice purification
sugar beet
ultrafiltration
кафедра технології цукру і підготовки води
Issue Date: 2014
Citation: Сизоненко, О. Ультрафільтраційне очищення соку із цукрових буряків / Оксана Сизоненко, Юлія Тарасенко, Ірина Крапивницька, Інна Карпович // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 295-296.
Abstract: Активне застосування мембранних процесів в харчовій промисловості зв'язане з можливістю розділяти розчини на молекулярному рівні, зберігає при цьому всі цінні компоненти. Активное применение мембранных процессов в пищевой промышленности связано с возможностью разделять растворы на молекулярном уровне, сохраняет при этом все ценные компоненты. Active use of membrane processes in the food industry associated with the ability to share solutions at the molecular level, retains all the valuable components.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16122
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
170.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.