Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16143
Title: Дослідження способів водопідготовки в технології пивного сусла
Authors: Осадча, Ольга Олександрівна
Дерій, Олена Іванівна
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Keywords: пивне сусло
пивоваріння
водопідготовка
wort
brewing
water treatment
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2014
Citation: Осадча, О. Дослідження способів водопідготовки в технології пивного сусла / О. Осадча, О. Дерій, А. Мелетьєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 335-336.
Abstract: Підкислення молочною кислотою до оптимальних значень рН для процесів приготування і фільтрування заторів сприяє їхній інтенсифікації: скорочується тривалість оцукрення і фільтрування. Також застосування харчової молочної кислоти дозволяє уникнути витрат на молочнокислу закваску або спеціальні типи солоду. Найбільший ефект по виходу екстракту досягається зі збільшенням відсотку несолодженої сировини. Acidification of lactic acid to the optimal pH for the process of preparing and filtering congestion contributes to their intensification: reduced duration otsukrennya and filtration. Also, the use of lactic acid food avoids costs of lactic starter or special types of malt. The greatest effect on the output of the extract is achieved with an increase in the percentage nesolodzhenoyi materials.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16143
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
193.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.