Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16150
Title: Розробка нового сорту пива шляхом сумісного застосування різних несолоджених зернопродуктів
Authors: Швидка, Юлія
Літвинчук (Воронцова), Світлана Іванівна
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Keywords: несолоджені зернопродукти
солод
сорт пива
unmalted grain products
malt
beer
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кафедра фізики
Issue Date: 2014
Citation: Швидка, Ю. Розробка нового сорту пива шляхом сумісного застосування різних несолоджених зернопродуктів / Ю. Швидка, С. Літвинчук, А. Мелетьєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 346–347.
Abstract: Експериментально встановлена залежність якості та виходу сусла при заміні частини ячмінного солоду рисовою січкою та пшеничної крупою. Заміна 30 % солоду впливає на технологію та якість сусла. Оптимальним співвідношенням за показниками амінного азоту та мальтози є 22 % : 8 %. У результаті проведених теоретичних та експериментальних досліджень встановлено доцільність застосування рису та пшениці у якості замінників солоду у пивоварінні. Experimentally, the dependence of the quality and output of the wort when replacing broken rice, barley malt and wheat grains. Replacing 30% malt affects the technology and quality of the wort. The optimum ratio of amino nitrogen on indicators and maltose is 22%: 8%. As a result of theoretical and experimental research the feasibility of rice and wheat as substitutes for malt brewing.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16150
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
200.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.