Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16341
Title: Дослідження модельних зразків купажованих олій в системі КТІОЛ
Authors: Ковальова, О. А.
Осейко, Микола Іванович
Шевчик, В. І.
Keywords: купажовані олії
органолептичні властивості
оліє-жирові продукти
kupazhovani oil
organoleptic properties
oil and fat products
кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
Issue Date: 2014
Citation: Ковальова, О. А. Дослідження модельних зразків купажованих олій в системі КТІОЛ / О. А. Ковальова, М. І. Осейко, В. І. Шевчик // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 119-120
Abstract: У сучасних умовах є актуальним поглиблення знань і виявлення нових даних щодо показників складу і якості функціональних оліє-жирових продуктів у тому числі і купажованих олій. Важливо виявити раціональний склад купажованих олій, уточнити комплекс їх фізико- хімічних та органолептичних характеристик. In modern conditions is important to deepen the knowledge and the discovery of new data indicators on the composition and quality of functional oil and fat products including kupazhovanyh oils. It is important to identify the rational composition kupazhovanyh oils, clarify their complex physical, chemical and organoleptic characteristics.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16341
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81.pdf556.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.