Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17899
Title: Удосконалення процесів випікання та сушіння сухариків
Other Titles: Improvement of the processes of drying and baking rusks
Authors: Теличкун, Володимир Іванович
Теличкун, Юлія Станіславівна
Десик, Микола Григорович
Desyk, Mykola
Telychkun, Volodymyr
Telychkun, Yuliia
Keywords: тривалість процесу
випікання
сушіння
сухарні вироби
продолжительность процесса
выпечка
сушка
сухарные изделия
duration of the process
baking
drying
rusks
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2012
Citation: Десик, М. Г. Удосконалення процесів випікання та сушіння сухариків / М. Г. Десик, В. І. Теличкун, Ю. С. Теличкун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2012 р. – К.: НУХТ, 2012. – Ч. 2. – С. 8-9.
Abstract: Впровадження суміщеного процесу випікання-сушіння призводить до значного спрощення машино-апаратурної схеми виробництва, з якої виключаються: піч для сушіння скибок, кулер для витримки сухарних плит, обладнання для пересаджування заготовок. Має місце зниження енерговитрат за рахунок економії тепла, що витрачається на повторне нагрівання скибок. Внедрение совмещенного процесса выпекания-сушки приводит к значительному упрощению машино-аппаратурной схемы производства, из которой исключаются: печь для сушки ломтей, кулер для выдержки сухарных плит, оборудование для пересадки заготовок. Имеет место снижение энергозатрат за счет экономии тепла, затрачиваемого на повторный нагрев ломтиков. The introduction of the combined process of baking-drying leads to a significant simplification of machine-instrumental production scheme from which excluded: oven to dry the slices, the cooler for aging rusks plates, equipment for transfer of workpieces. There is a reduction in energy savings heat expended in reheating slices.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17899
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DMGUPVS.pdf28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.