Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18211
Title: Використання вторинних енергетичних ресурсів в хлібопекарській промисловості
Other Titles: The use of secondary energy resources in the baking industry
Authors: Десик, Микола Григорович
Теличкун, Юлія Станіславівна
Теличкун, Володимир Іванович
Desyk, Mykola
Telychkun, Yuliia
Telychkun, Volodymyr
Keywords: хлібопекарська промисловість
енергоносії
енергоресурси
хлебопекарная промышленность
энергоресурсы
энергоносители
bakery industry
energy
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Десик, М. Г. Використання вторинних енергетичних ресурсів в хлібопекарській промисловості / М. Г. Десик, Ю. С. Теличкун, В. І. Теличкун // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 407.
Abstract: Підвищення ефективності використання енергоресурсів є актуальним завданням для забезпечення конкурентноздатності продукції в умовах різкого зростання цін на енергоносії. В хлібопекарській промисловості особливого значення набуває використання вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР). В першу чергу це відноситься до теплових ВЕР, які включають фізичну теплоту газів на виході з пічних агрегатів, фізичної теплоти продукції, теплота робочих тіл примусового охолодження, гарячої води і пари. Повышение эффективности использования энергоресурсов актуален задачей для обеспечения конкурентоспособности продукции в условиях резкого рост цен на энергоносители. В хлебопекарной промышленности особого значение приобретает использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР). В первую очередь это относится к тепловым ВЭР, включающие физическую теплоту газов на выходе из печных агрегатов, физической теплоты продукции, теплота рабочих тел принудительного охлаждения, горячей воды и пара. Improving energy efficiency is an important to ensuring competitiveness of the sharp rising energy prices. In the baking industry specific importance is the use of secondary energy resources (RES). In the first particular this applies to thermal SEP, which include physical heat of gases at the outlet of the furnace units, physical heat production, heat the working medium forced cooling, hot water and steam.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18211
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.