Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18968
Title: Мінімаксне оцінювання стану систем з розподіленими параметрами еліптичного типу
Authors: Лобок, Олексій Петрович
Савіцька, Наталія Митрофанівна
Keywords: стан систем
розподілені параметри
мінімаксне оцінювання
distributed parameters
Minimax estimation
state systems
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2014
Citation: Лобок, О. П. Мінімаксне оцінювання стану систем з розподіленими параметрами еліптичного типу / О. П. Лобок, Н. М. Савіцька // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р.– К. : НУХТ, 2014. – С. 63.
Abstract: В роботі пропонується конструктивний розв'язок задачі. Знайдені апріорні та апостеріорні мінімаксні оцінки функціоналу l та відповідні похибки його оцінювання. Наведені деякі результати обчислю-вальних експериментів. The paper proposes a constructive solution to the problem. Found a priori and posteriori minimax estimation of functional l and the corresponding error-up evaluation. Some results of computational experiments-onshore.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18968
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.