Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19103
Title: Історія харчової науки
Authors: Пивоваренко(Михалко), Олена Андріївна
Keywords: історія
харчова наука
history
food science
кафедра гуманітарних дисциплін
Issue Date: 2014
Citation: Пивоваренко, О. А. Історія харчової науки : робоча програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Історія харчової науки" для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / О. А. Пивоваренко. – К. НУХТ, 2014. – 14 с.
Abstract: Предметом навчальної дисципліни "Історія харчової науки" є етапи виникнення та розвитку харчових технологій у світі, дослідження закономірностей, взаємозв'язків та взаємовпливів різних регіональних харчових культур, історія вітчизняної та світової філософської думки у сфері забезпечення потреб харчування, видатні винаходи та досягнення у харчовій промисловості, продовольча база людства та місце вітчизняної харчової промисловості у соціумі. The subject of the course "History of Food Science" is the origin and development stages of food technology in the world, studying patterns, relationships and mutual influences of different regional food cultures, national and world history of philosophical thought in the needs of food, great inventions and achievements in the food industry , food base humanity and place the domestic food industry in society.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19103
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IXH.pdf5.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.