Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19772
Title: «Активні» лекції: сутність, види, особливості,перспективи використання в Українській вищій школі
Authors: П'янкова, Оксана Василівна
Keywords: суспільство
навчання
society
Іearning
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2015
Citation: П’янкова, О. В. «Активні» лекції: сутність, види, особливості,перспективи використання в Українській вищій школі / О. В. П’янкова // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 449-453.
Abstract: Нагальна потреба українського суспільства у змінах виявляється, перш за все, в розумінні необхідності підвищення доступності інформації, відкритості знань, можливості діалогу між представниками наукових шкіл та студентством. The urgent need for change Ukrainian society appears primarily in understanding the need to improve the availability of information, transparency knowledge, the possibility of dialogue between schools and students.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19772
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57.pdf141.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.