Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19903
Title: Використання хемометричних методів в контролі якості харчових продуктів
Authors: Іщенко, Віра Миколаївна
Суходольська, Надія Петрівна
Іщенко, Микола Володимирович
Keywords: якість
хімічний аналіз
харчові продукти
quality
chemical analysis
food
кафедра харчової хімії
Issue Date: 2015
Citation: Іщенко, В. М. Використання хемометричних методів в контролі якості харчових продуктів / В. М. Іщенко, Н. П. Суходольська, М. В. Іщенко // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 120-121.
Abstract: Одним із основних завдань в контролі якості харчових продуктів є проведення якісного хімічного аналізу, який передбачає визначення та ідентифікацію аналізу, а також проводення дискримінації зразків. Це, в свою чергу, дозволяє провести класифікацію об’єктів аналізу: при визначенні - розділення зразків на групи, які містять аналіт в різних концентраціях; при ідентифікації - висновок про відповідність аналізу і еталону; при дискримінації - розділення масиву об’єктів, що аналізуються, на групи із близькими характеристиками. One of the main tasks in the control of food quality is of high quality chemical analysis, which provides for the definition and identification analysis, and fulfilling discrimination samples. This, in turn, allows for the classification of objects of analysis: to determine - the separation of samples containing different concentrations of analyte in; the identification - opinion on the conformity analysis and benchmark; with discrimination - separation array of objects analyzed in groups with close characteristics.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19903
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81.pdf117.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.