Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20225
Title: Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті
Authors: Національний університет харчових технологій
Keywords: ресурсоощадні технології
енергозберігаюче обладнання
харчова промисловість
наукові здобутки
функціональні продукти
resource saving technologies
energy-saving equipment
food processing
scientific achievements
functional foods
Issue Date: 2015
Citation: Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті. В 4 ч. : програма і матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : НУХТ, 2015.
Abstract: Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. The problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of new raw material, advanced techtech and energy saving equipment, improve the efficiency of subenterprises and the results of scientific research to improve student quality training of future professionals of the food industry.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20225
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Part 1.pdf7.22 MBAdobe PDFView/Open
Part 2.pdf18.54 MBAdobe PDFView/Open
Part 3.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open
Part 4.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.