Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20273
Title: Використанням комп’ютерної колориметрії при аналізі натуральних рослинних пігментів
Authors: Романіка, Євгенія Ігорівна
Іванов, Сергій Віталійович
Арсеньєва, Лариса Юріївна
Петруша, Оксана Олександрівна
Keywords: комп'ютерна колориметрія
колір
кольорометричні характеристики
computer kolorometriya
color
colorimetric characteristics
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2015
Citation: Романіка, Є. Використанням комп’ютерної колориметрії при аналізі натуральних рослинних пігментів / Євгенія Романіка, Сергій Іванов, Лариса Арсеньєва, Оксана Петруша // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – Ч. 1. – С. 60.
Abstract: Колір, як якісна властивість харчового продукту для споживача слугує критерієм натуральності, свіжості, стиглості, рівня технологічної дисципліни у виробництві. Формування кольору у продукті визначається усіма складовими етапами технології, умовами вирощування і первинної обробки сировини, параметрів технологічних процесів та термінів придатності продукції. Color as qualitative properties of the food to the consumer serves as the criterion of naturalness, freshness, maturity, level of technological discipline in production. Formation of color in the product is determined by the phases of all components technologies, growing conditions and initial processing of raw materials, manufacturing processes and parameters shelf life of products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20273
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Part 1-60.pdf97.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.