Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21686
Title: Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі підготовки фахівців із спеціальності «Технологія бродильних виробництв і виноробства»
Authors: Шиян, Петро Леонідович
Домарецький, Віталій Афанасійович
Куц, Анатолій Михайлович
Білько, Марина Володимирівна
Тодосійчук, Сергій Романович
Keywords: інформаційні технології
навчально-методичні матеріали
комп’ютерні програми
розрахунки продуктів
уніфіковані блоки схем
лабораторні роботи
информационные технологии
учебно-методические материалы
компьютерные программы
расчеты продуктов
унифицированные блоки схем
лабораторные работы
information technology
educational materials
computer programs
calculations products
unified blocks of circuits
laboratory work
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2006
Citation: Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі підготовки фахівців із спеціальності «Технологія бродильних виробництв і виноробства» / П. Л. Шиян, В. А. Домарецький, А. М. Куц, М. В. Білько, С. Р. Тодосійчук // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – С. 93.
Abstract: Важливими умовами ефективного використання засобів інформаційних технологій (ІТ) для підвищення компетентності студентів є наявність навчально-методичних матеріалів, які дозволяють забезпечити засобами ІТ оперативний доступ студентів до цієї інформації, наявність спеціалізованих комп’ютерних програм і технічних засобів у вищому навчальному закладі, широкий доступ до мережі Internet. На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства в межах навчальної і науково-дослідної роботи за активною участю студентів розроблені і використовуються біля 40 комп’ютерних програм в середовищі EXCEL з метою виконання технологічних розрахунків продуктів, допоміжних матеріалів, складських приміщень і обладнання при виробництві пива, спирту, безалкогольних напоїв, горілок і вина всіх типів. На кафедрі створені і продовжують доповнюватись відповідні бази даних технологічного обладнання й уніфікованих блоків схем, з яких формується відповідний технологічний процес та компонується обладнання відповідно до вимог завдання на проектування. Розроблені лабораторні роботи в середовищі EXCEL з дисциплін «Основи наукових досліджень та технічної творчості» та «Оптимізація технологічних процесів галузі» дають можливість студентам опанувати методами постановки та рішення оптимізаційних задач технологічних процесів галузі.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21686
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf296.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.