DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22593

Название: Вакуум-апарат для кристалізації цукру (Патент на винахід № 109842 )
Другие названия: Vacuum evaporator for sugar crystallization (Invention patent number 109842 )
Авторы: Пономаренко, Віталій Васильович
Ponomarenko, Vitaliy
Люлька, Дмитро Миколайович
Lulka, Dmitriy
Мирончук, Валерій Григорович
Mironchuk, Valeriy
Атрощенко, Дмитро Олександрович
Atroschenko, Dmitriy
Ключевые слова: вакуум-аппарат
вакуум-апарат
vacuum apparatus
кристалізація
кристаллизация
crystallization
уварювання
уваривания
boiling
сироп
syrup
кристалл
кристалл
crystal
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Issue Date: 2015
Библиографическое описание: Патент 109842 UA, МПК С1ЗВ 30/02 (2011.01) Вакуум-апарат для кристалізації цукру / Пономаренко В. В., Люлька Д. М., Мирончук В. Г., Атрощенко Д. О. ; заявник Національний університет харчових технологій . — № а 201406499 ; заявл. 11.06.2014 , опубл. 12.10.2015 , Бюл. № 19, 2015 р.
Краткий осмотр (реферат): Винахід відноситься до обладнання для кристалізації цукру при уварюванні цукрових розчинів. Вакуум-апарат для кристалізації цукру виконаний у вигляді вертикального циліндричного корпусу, в нижній частині якого знаходиться підвісна гріюча камера з центральною циркуляційною трубою, кип'ятильними трубками, що встановлені в трубних решітках, патрубками підводу гріючої пари, відведення конденсату та неконденсованих газів, та встановленим в корпусі клапаном для спуску утфелю, а в верхній частині циліндричного корпусу розміщено вловлювач-сепаратор та патрубок відведення вторинної пари. Згідно винаходу концентрично циркуляційній трубі додатково встановлено трубу на 3-5 % більшого діаметру, що разом утворюють відкритий знизу кільцевий канал, причому додаткова труба герметично прикріплена до нижньої та верхньої трубних решіток, а верхні торці циркуляційної труби та додатково встановленої труби з'єднані та мають патрубок подачі розчину в кільцевий канал Технічний результат полягає в можливості покращити якість перемішування свіжого сиропу та уварюємого утфеля, збільшити швидкість циркуляції цукрового розчину, що приводить до зменшення часу уварювання, а отже збільшення продуктивності апарату при високій якості отриманих кристалів цукру.Вакуум-аппарат для кристаллизации сахара выполнен в виде вертикального цилиндрического корпуса, в нижней части которого находится подвесная нагревательная камера с центральной циркуляционной трубой, кипятильными трубками, которые установлены в трубных решетках, патрубками подвода нагревающего пара, отвода конденсата и неконденсированных газов, и установленным в корпусе клапаном для спуска утфеля. В верхней части цилиндрического корпуса размещен улавливатель-сепаратор и патрубок отвода вторичного пара, причем концентрично циркуляционной трубе дополнительно установлена труба на 3-5 % большего диаметра, которые вместе образовывают открытый снизу кольцевой канал. Причем дополнительная труба герметически прикреплена к нижней и верхней трубным решеткам, а верхние торцы циркуляционной трубы и дополнительно установленной трубы соединены и имеют патрубок подачи раствора в кольцевой канал. A vacuum evaporator for sugar crystallization is made as vertical cylindrical body at which lower part a suspended heat chamber is arranged with central circulation pipe, boiler tubes mounted in tube sheet, pipes for heating stream supply, condensate and uncondensed gas discharge, and valve for draining of fillmass. An entrainment separator and pipe for secondary steam discharge are arranged at upper part of the cylindrical body, and in addition a pipe with 3-5% larger diameter, concentric to the central pipe is mounted, those together form a circular channel open from below, and the auxiliary pipe is hermetically attached to the lower and upper tube sheets, and upper edges of the circulation pipe and auxiliary pipe are connected and have a manifold for feeding solution to circular channel.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22593
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vacuum evaporator for sugar crystallization.pdf233,87 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback