Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22669
Title: Споживча культура та відповідальність вибору харчових продуктів
Other Titles: Consumer culture and responsible choice of food
Authors: Теличкун, Юлія Станіславівна
Губеня, Олексій Олександрович
Теличкун, Володимир Іванович
Мнеріе, Дмитро
Шамцян, Марк
Мнеріе, Габріела
Telychkun, Yuliia
Gubenia, Oleksii
Telychkun, Volodymyr
Mnerie, Dmitriy
Shamtsyan, Mark
Mnerie, Gabriela
Keywords: споживча культура
харчові продукти
інформація
consumer culture
information
food
потребительская культура
информация
пищевые продукты
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2015
Citation: Споживча культура та відповідальність вибору харчових продуктів / Юлія Теличкун, Олексій Губеня, Володимир Теличкун та ін. // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 8 вересня 2015 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 82-84.
Abstract: Сучасні стратегії, що стосуються здорового харчування, проблем зі здоров’ям та зайвою вагою передбачають необхідність для споживача мати доступ до чіткої, послідовної та доведеної інформації про харчовий продукт. На жаль, більшість споживачів в Україні не звертає уваги на маркування харчових продуктів. Мета даного дослідження - встановити причини, згідно яких споживач не звертає уваги на маркування, та акцентувати увагу споживача на правильному та відповідальному виборі харчових продуктів. Современные стратегии, касающиеся здорового питания, проблем со здоровьем и лишним весом предусматривают необходимость для потребителя иметь доступ к четкой, последовательной и доказанной информации о пищевой продукт. К сожалению, большинство потребителей в Украине не обращает внимания на маркировку пищевых продуктов. Цель данного исследования - установить причины, по которым потребитель не обращает внимания на маркировку, и акцентировать внимание потребителя на правильном и ответственном выборе пищевых продуктов. Modern strategies regarding healthy eating, health problems and obesity implies the need for consumers to have access to clear, consistent and proven information about food product. Unfortunately, most consumers in Ukraine does not pay attention to the labeling of food products. The purpose of this study - to establish the reasons under which the consumer does not pay attention to labeling and consumer focus on the right and responsible choice of food.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22669
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf241.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.