Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23458
Title: Експресне визначення вмісту альфа-кислот у гранулах хмелю
Authors: Недашківська, Олена Дмитрівна
Шимова, Катерина Юріївна
Ревуцька, Тетяна Олексіївна
Дегтярьова, Марія Василівна
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
хміль
пивне сусло
ферменти
хмель
пивное сусло
солод
ферменты
hop
beer mash
malt
enzymes
Issue Date: 2004
Citation: Експресне визначення вмісту альфа-кислот у гранулах хмелю / О. Д. Недашківська, К. Ю. Шимова, Т. О. Ревуцька та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 70-та наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 20-21 квітня 2004 р. – Київ : НУХТ, 2004. – Ч. ІІ. – С. 16.
Abstract: Згідно чинній нормативній документації норму хмелю для внесення в пивне сусло визначають за вмістом альфа-кислот (АК). Проте такий спосіб є недостатньо ефективним. Сучасні дослідження доводять необхідність купажувати різні партії хмелю та препаратів, вироблених з нього. Согласно действующей нормативной документации норму хмеля для внесения в пивное сусло определяют по содержанию альфа-кислот (АК). Однако такой способ недостаточно эффективным. Современные исследования доказывают необходимость купажуваты различные партии хмеля и препаратов, производимых из него. Under the current regulatory documentation norm hops for making beer wort to determine the content of alpha acids (AA). However, this method is not effective. Recent studies show the need to blend different lots of hops and drugs produced from it.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23458
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf140.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.