Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23486
Title: Вплив ізоляту соєвого білка на якість пшеничного тіста
Authors: Черниш, Людмила Миколаївна
Бережна, Оксана Павлівна
Махинько, Валерій Миколайович
Keywords: тісто
ізолят
соя
суха пшенична клейковина
фаринограма
dough
isolate
soy
dry wheat gluten
farinogram
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2016
Citation: Черниш, Л. Вплив ізоляту соєвого білка на якість пшеничного тіста / Людмила Черниш, Оксана Бережна, Валерій Махинько // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті. В 4 ч. : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2016. – Ч. 1. - С. 126.
Abstract: Визначали структурно-механічні властивості тіста з додаванням 20 % ізоляту соєвого білка за допомогою фаринографа Brabender. Встановлено, що внесення 20 % добавки погіршило основні властивості тіста, що негативно вплине на якість готових виробів, тому пропонується вносити ізолят соєвого білка у суміші з сухою пшеничною клейковиною. Це дасть змогу отримувати хліб високої біологічної цінності без втрати споживчих властивостей. Defined structural-mechanical properties of dough with addition of 20 % of soy protein isolate using the Brabender farinograph. Introduction of 20 % additives worsened the basic properties of the test, which can adversely affect the quality of finished products, therefore, it is proposed to make soy protein isolate in a mixture of dry wheat gluten. This will allow you to receive the bread of high biological value, without loss of consumer properties.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23486
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tmvmvisbnjpt.pdf556.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.