Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23500
Title: Розширення асортименту пива та напоїв профілактично – оздоровчого спрямування
Authors: Проценко, Людмила
Венгер, Олег
Проценко, Анатолій
Ляшенко, Михайло
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
пиво
поліфеноли
хміль
новий вид
ксантогумол
beer
polyphenols
hop
new species
xanthohumol
Issue Date: 2008
Citation: Розширення асортименту пива та напоїв профілактично – оздоровчого спрямування / Л. В. Проценко, О. О. Венгер, А. В. Проценко, М. Ляшенко, А. Є. Мелетьєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 74-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 21–22 квітня 2008 р. – Київ : НУХТ, 2008. – С. 193.
Abstract: Актуальним у наш час є різні способи використання хелю для розробки нових видів пива та напоїв профілактичного призначення з підвищеною біологічною цінністю, в основу яких покладений вміст та стан ксантогумолу. Проведені дослідження сортів хмелю української селекції на вміст ксантогумолу. Відібрано сорти, в лупуліні яких є максимальний вміст даної сполуки. Розроблена методика одержання етанольного екстракту ксаногумолу, що озволяє отримати нову біологічно активну добавку для збагачення пива та безалкогольних напоїв ксантогумолом та розширення асортименту напоїв лікувально – профілактичного призначення. Relevant in our time are different ways to use helyu to develop new types of beer and beverages prophylactic with high biological value, which are based on the content and status of xanthohumol. The research of hop varieties Ukrainian selection xanthohumol content. Selected varieties in lupulini which is the maximum content of the compound. The method of obtaining ethanol extract ksanohumolu that ozvolyaye get a new biologically active supplement for the enrichment of beer and soft drinks xanthohumol and expand the range of health drinks - prophylactic.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23500
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf424.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.