Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23509
Title: Використання суміші сухого хмелю та екстракту хмелю для приготування пива
Authors: Строй, Олег
Романова, Зоряна Миколаївна
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
хміль
екстракт хмелю
стійкість
hops
extract of hops
stability
Issue Date: 2008
Citation: Строй, О. І. Використання суміші сухого хмелю та екстракту хмелю для приготування пива / О. І. Строй, З. М. Романова, А. Є. Мелетьєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 74-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 21-22 квітня 2008 р. – К. : НУХТ, 2008. – С. 188.
Abstract: Одним із шляхів оптимального використання гірких речовин є використання суміші сухого пресованого (чи порошку) та ізомеризованого екстракту при приготуванні пива. Дослідження проводили саме у цьому руслі раціонального використання хмелесировини. Це передбачає зміну класичної технології пивоваріння, що стосується лише способу та місця внесення хмелю для надання пиву оптимальної величини гіркоти, піноутворення та стійкості. One way to optimal use of bitter substances is to use a mixture of pressed powder (or powder) and izomeryzovanoho extract in the preparation of beer. Research is conducted in this vein rational use hmelesyrovyny. This involves changing the classic brewing technology that applies only to the method and place of making beer hops to provide optimal value bitterness and foam stability.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23509
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf351.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.