Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23516
Title: Вплив поліфенолів гірких та ароматичних сортів хмелю на якість пива
Authors: Кравчук, Наталія Романівна
Проценко, Лідія Василівна
Бармакова, Віра Іванівна
Черненко, Оксана Володимирівна
Ляшенко, Микола Іванович
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
гіркі речовини
поліфенольні сполуки
bitter substances
polyphenolic compounds
Issue Date: 2006
Citation: Вплив поліфенолів гірких і ароматичних сортів хмелю на якість пива / Н. Р. Кравчук, Л. В. Проценко, В. І. Бармакова та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 72-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 17-18 квітня 2006 р. – К. : НУХТ, 2006. – Ч. 2. – С. 15.
Abstract: Науково доведено, що як гіркі речовини (ГР), так і поліфеноли (ПФ) пива є біологічно активними сполуками, які позитивно впливають на здоров’я людини. ГР належать до унікальних сполук, які містяться тільки в шишках хмелю. Найбільш важливі альфа-кислоти (АК), які в процесі охмеління сусла перетворюються в ізо-альфа-кислоти (ІАК), основні чинники гіркоти пива. Scientifically proven that a bitter substance (ВS) and polyphenols (PC) beer is biologically active compounds that have a positive impact on human health. BS belonging to the unique compounds found only in hops cones. The most important of alpha acid, which in the process ohmelinnya wort are converted into iso- alpha acids (Aviation Engineering), the main factors bitterness of beer.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23516
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_16.pdf126.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.