Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23522
Title: Сучасні способи контролю і прогнозування стійкості пива
Authors: Галак, Дмитро Георгієвич
Марчук, Людмила Сергіївна
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
стійкість пива
біологічні помутніння
колоїдна стійкість
stability beer
biological turbidity
colloid stability
Issue Date: 2006
Citation: Сучасні способи контролю і прогнозування стійкості пива / Д. Г. Галак, Л. С. Марчук, А. Є. Мелетьєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 72-а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 17-18 квітня 2006 р. – К. : НУХТ, 2006. – Ч. 2.– С. 16.
Abstract: Стійкість пива є найважливішим показником його конкурентоспроможності на внутрішньому, а особливо на світовому ринку. Здатність пива протистояти біологічним помутнінням викликаним життєдіяльністю контамінантів та колоїдним помутнінням, внаслідок взаємодії активних складових пива з утворенням осаду, є необхідним показником при експорті пива. The stability of beer is an important indicator of its competitiveness in domestic and especially the global market. The ability to resist biological beer turbidity caused by vital functions colloidal contaminants and turbidity, due to the interaction of the active ingredients of beer sediment is a necessary measure for export beer.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23522
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_18.pdf99.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.