Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23591
Title: Раціональне використання гірких речовин хмелю у технології високогустинного пивоваріння
Authors: Додонова, Катерина Олексіївна
Дерій, Олена Іванівна
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
хміль
колоїдна стійкість
гіркі речовини
ізомеризація
hops
colloid stability
bitter substances
isomerization
Issue Date: 2012
Citation: Додонова, К. О. Раціональне використання гірких речовин хмелю у технології високогустинного пивоваріння / К. О. Додонова, О. І. Дерій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 78-ї наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012. – Ч. 1. – С. 184–185.
Abstract: Хміль є незамінною і найдорожчою сировиною у виробництві пива. Його роль у формуванні органолептичної оцінки пива складає понад 60 %. Унікальні хімічні речовини хмелю обумовлюють також колоїдну і біологічну стійкість цього продукту масового споживання. Hops are an indispensable and most expensive raw material in the production of beer. His role in the formation of organoleptic evaluation of beer is 60%. The unique chemical hop substances also cause colloidal and biological stability of the product mass consumption.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23591
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
184.pdf131.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.