Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23651
Title: Вплив інтенсивності кип’ятіння пивного сусла на ізомеризацію гірких речовин хмелю
Other Titles: Impact intensity boiling beer wort to the isomerisation of bitter substances of hops
Authors: Воронцова, Світлана Іванівна
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Галак, Григорій Михайлович
Vorontsova, Svetlana
Meletyev, Anatoly
Galak, Gregory
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кип’ятіння
ізомеризація
сусло
кипячения
изомеризация
boiling
isomerization
must
Issue Date: 2000
Citation: Воронцова, С. І. Вплив інтенсивності кип’ятіння пивного сусла на ізомеризацію гірких речовин хмелю / С. І. Воронцова, Г. М. Галак, А. Є. Мелетьєв // Розроблення, дослідження і створення продуктів функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової і переробної промисловості : 66-та наукова конференція програма і тези доповідей, 18–20 квітня 2000 р. – К. : УДУХТ, 2000. – Ч. 1. - С. 103.
Abstract: Проведено аналіз процесу кіп'ятіння сусла з хмелем на заводі «Оболонь» з порівнянням з іншими передовими підприємствами. Проведен анализ процесса кипьятиння сусла с хмелем на заводе «Оболонь» со сравнением с другими передовыми предприятиями. The analysis process kip'yatinnya wort with hops at the plant "Obolon" comparing with other advanced enterprises.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23651
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.PDF266.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.