Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23697
Title: Вплив вмісту білка в ячмені на якість солоду
Other Titles: Effect of protein content in barley to malt quality
Authors: Копильцев, Дмитро Вітальйович
Гринько, Олег Володимирович
Руденко, Олександр Юрійович
Хіврич, Борис Іванович
Роздобудько, Борис Валерійович
Kopyltsev, Dmytro
Grinko, Oleg
Rudenko, Alexander
Hivrich, Boris
Rozdobudko, Boris
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
білок
ячмінь
солод
замочування
пророщування
зерно
белок
ячмень
замачивания
проращивания
protein
barley
malt
steeping
germination
grain
Issue Date: 2016
Citation: Вплив вмісту білка в ячмені на якість солоду / Дмитро Копильцев, Олег Гринько, Олександр Руденко та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. - Ч. 1. - С. 252.
Abstract: На основі вивчення впливу різних технологічних факторів на якість солоду з ячменів, які містять підвищену кількість азотних речовин встановлено, що ступінь замочування зерна є вирішальним фактором в підвищенні якості солоду; На основе изучения влияния различных технологических факторов на качество солода из ячменя, содержащие повышенное количество азотных веществ установлено, что степень замачивания зерна является решающим фактором в повышении качества солода; On the basis of various technological factors influence the quality of malt from barley, which contain increased amounts of nitrogen compounds found that the degree of steeping grains is crucial to improve the quality of malt.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23697
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf367.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.