Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24711
Title: Дослідження впливу шроту льону на технологічні властивості тіста
Authors: Іжевська, Орися Петрівна
Бондаренко, Юлія Вікторівна
Keywords: шрот льону
тісто
еластичність
клітковина
в'язкість
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
meal flax
dough
elasticity
fiber
viscosity
Issue Date: 2015
Citation: Іжевська, О. П. Дослідження впливу шроту льону на технологічні властивості тіста / О. П. Іжевська, Ю. В. Бондаренко // Актуальні задачі сучасних технологій : ІV міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів, 25-26 листопада 2015 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 139.
Abstract: Вивчено вплив шроту льону на формування структурно-механічних властивостей тіста та якість готових виробів. Встановлено, що зі зростанням дозування шроту льону погіршуються пружно-еластичні властивості тіста. Це зумовлює зниження газоутримувальної здатності тіста та зменшення об’єму готових виробів, тому потребує застосування технологічних заходів для забезпечення необхідної якості виробів. Studied the effect of flax meal on the formation of structural-mechanical properties of dough and quality of finished products. It is established that with increasing dosage of flax meal, worse elastic properties of the dough. This leads to the reduction hakodateyama ability dough and the decrease in the volume of finished products, therefore, requires the application of technological measures to ensure the necessary quality products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24711
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tbjvdvslntvt.pdf247.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.