Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24768
Title: Антимікробна дія рослинної добавки на основі часнику щодо деяких бактерій
Other Titles: Antimicrobic effect of vegetable additive of garlic in relation to some bacteria
Authors: Корх, Наталя Сергіївна
Korkh, Natalia
Тетеріна, Світлана Миколаївна
Teterina, Svitlana
Сімахіна, Галина Олександрівна
Simahina, Galina
Keywords: кафедра біотехнології і мікробіології
кафедра технології оздоровчих продуктів
часник
чеснок
garlic
вміст мікроорганізмів
количество микроорганизмов
amount of microorganisms
антимікробні властивості
antimicrobial properties
антимикробные свойства
м’ясні продукти
мясные продукты
meat products
Issue Date: 2016
Citation: Корх, Н. С. Антимікробна дія рослинної добавки на основі часнику щодо деяких бактерій / Н. С. Корх, С. Н. Тетеріна, Г. О. Сімахіна // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : збірник наукових праць. – К. : НУХТ, 2016. – С. 122-128.
Abstract: В статті представлені дослідження інгібуючого впливу нетрадіційної рослинної сировини на тестові культури мікроорганізмів. Встановлено, що досліджувана рослинна сировина на основі часнику має виражені антимікробні властивості по відношенню до тестових культур. Таким чином, можна рекомендувати дану сировину для використання в складі рецептур м'ясних виробів з метою підвищення їх біологічної стійкості. В статье представленные исследования антимикробного эффекта нетрадиционного растительного сырья на тестовые культуры микроорганизмов. Показано, что исследуемое растительное сырье на основе чеснока имеет выраженные антимикробные свойства относительно используэмых тестовых культур. Таким образом, можно рекомендовать данное сырье для использования в составе рецептур мясных изделий с целью повышения их биологической стойкости. This article presents studies of the inhibition effect of non-conventional plantbased raw materials on microorganism test cultures. It was determined that the studied plant-based raw material shows clear antimicrobial properties against the test cultures. As such, this raw material may be recommended for use in compositions of processed meat products in order to increase their biological stability.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24768
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БІОТЕХНОЛОГІЯ ДОСВІД....pdf273.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.