Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25391
Title: Впровадження системи менеджменту якості у закладах готельно-ресторанного господарства
Authors: Кузьмін, Олег Володимирович
Білоусов, Дмитро Юрійович
Башняк, Анастасія Романівна
Keywords: готельно-ресторанний заклад
hotel-restaurant establishment
якість
quality
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
Issue Date: 2016
Citation: Кузьмін, О. В. Впровадження системи менеджменту якості у закладах готельно-ресторанного господарства / О. В. Кузьмін, Д. Ю. Білоусов, А. Р. Башняк // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І.А., Київ, 26-27 травня 2016 р. : тези доп. – К. : НУХТ, 2016. – С. 105-107.
Abstract: Розробка елементів системи управління якістю для готельно-ресторанних закладів. Development of elements of control system by quality is for hotel-restaurant establishments.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25391
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузьмін.pdf137.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.