DSpace О системе DSpace
 

eNUFTIR >
Монографії, підручники, навчальні посібники >
Підручники >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25802

Название: Технологія рослинних олій
Другие названия: Technology of vegetable oils
Авторы: Осейко, Микола Іванович
Oseyko, Nikolai
Ключевые слова: технологія
види технологій
олійна сировина
хімічні і біохімічні процеси
підготовка матеріалу
методи видобутку олій
показники складу
якості і безпеки
оздоровчо-лікувальні олії
композиції
бальзами та екстракти
інноваційні технології і продукти
система КТІОЛ-1
технология
виды технологий
масличное сырье
химические и биохимические процессы
подготовка материала
методы добычи масел
показатели состава
качества и безопасности
оздоровительно-лечебные масла
композиции
бальзамы и экстракты
инновационные технологии и продукты
система КТИОЛ-1
Technology
types of technologies
oilseed raw materials
chemical and biochemical processes
material preparation
oil extraction methods
composition
quality and safety indicators
health-improving oils
compositions
balms and extracts
innovative technologies and products
system KTYOL-1
кафедра технології жирів та парфумерно-косметичних продуктів
Дата публикации: 2006
Библиографическое описание: Осейко, М. І. Технологія рослинних олій : підручник / М. І. Осейко. – Київ : ВВ Варта, 2006. - 280 с.
Краткий осмотр (реферат): Викладено теорію, практику, технологію, блок-схеми, роботу обладнання, наукові й практичні основи промислових і інноваційних процесів видобутку рослинних олій і екстрактів, їхнього первинного очищення. Приведено відомості про хімічний склад і структуру вихідної сировини, жирнокислотний і ізомерний склад, властивості рослинних і модифікованих олій, технохімічний контроль, сучасні інструментальні методи оцінки якості і безпечності продукції, систему КТІОЛ (комплексні технології, інжиніринг, обладнання, лінії), інноваційні й аплікаційні технології олійно- жирових і білково-ліпідних продуктів функціонального й оздоровчого призначення. Для студентів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною магістрам, аспірантам, науковим співробітникам, інженерно-технічним працівникам оліє-жирового комплексу, АПК й суміжних галузей промисловості, при підготовці і перепідготовці спеціалістів оліє-жирових і суміжних виробництв, особливо на етапі підготовки і при вступі у СОТ, широкому колу споживачів. Изложена теория, практика, технология, блок-схемы, работу оборудования, научные и практические основы промышленных и инновационных процес сов добычи растительных масел и экстрактов, их первичной очистки. Приведены сведения о химическом составе и структуре исходного сырья, жирнокислотный и изомерный состав, свойства растительных и модифицированных масел, Технохимический контроль, современные инструментальные методы оценки качества и безопасности продукции, систему КТИОЛ (комплексные технологии, инжиниринг, оборудование, линии), инновационные и аппликационные технологии масло-жировых и белково-липидных продуктов функционального и оздоровительного назначения. Для студентов высших учебных заведений. Книга будет полезной магистрам, аспирантам, научным сотрудникам, инженерно-техническим работникам масло-жирового комплекса, АПК и смежных отраслей промышленности, при подготовке и переподготовке специалистов масло-жировых и смежных производств, особенно на этапе подготовки и при вступлении в ВТО, широкому кругу потребителей. The theory, practice, technology, flowcharts, equipment work, scientific and practical bases of industrial and innovative processes are described. Extraction of vegetable oils and extracts, their initial purification. Information is given on the chemical composition and structure of the raw material, Fatty acid and isomer composition, properties of vegetable and modified oils, techno-chemical control, modern instrumental methods for assessing the quality and safety of products, CTIOL system (integrated technologies, engineering, equipment, lines), innovative and application technologies of oil-fat and protein-lipid products of functional and well-being purposes. For students of higher educational institutions. The book will be useful to masters, graduate students, research workers, engineers and engineers of the oil and fat complex, agroindustrial complex and related industries, in the preparation and retraining of specialists in oil and fat and allied industries, especially at the stage of preparation and accession to the WTO, to a wide range of consumers.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25802
Располагается в коллекциях:Підручники

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
е_17.7- 01 текст Осейко М.І. Підручник ЗМІСТ. Вступ. Розділ 1.pdf237,55 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь