Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26917
Title: Аналіз біохімічного складу сировини при створенні батончиків для людей з глютеновою ентеропатією
Authors: Краєвська, Світлана Петрівна
Стеценко, Наталія Олександрівна
Keywords: целіакія
глютенова ентеропатія
глютен
батончик
насіння льону
celiac
gluten enteropathy
gluten
bar
flax seeds
кафедра технології оздоровчих продуктів
Issue Date: 2017
Citation: Краевська, С. П. Аналіз біохімічного складу сировини при створенні батончиків для людей з глютеновою ентеропатією / С. П. Краевська, Н. О. Стеценко // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції, 11-12 жовтня 2017 р., м. Тернопіль / МОН України, ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – C. 137-138.
Abstract: Формування раціону здорового харчування на основі концепції збалансованості харчових речовин диктує необхідність створення продуктів з підвищеною харчовою цінністю. Впровадження у виробництво технології безглютенових батончиків на основі пророщеного насіння льону дозволить задовольнити потреби у доступних харчових продуктах для спеціалізованого харчування хворих на целіакію, а також розширити асортимент виробів підвищеної харчової цінності лікувально-профілактичного призначення. Formation of a healthy diet on the basis of the concept of balance of nutrients dictates the need to create products with high nutritional value. The introduction of technology of gluten-free bars on the basis of germinated flax seeds will meet the needs of accessible food products for specialized nutrition for patients with celiac disease, as well as to expand the range of products of high nutritional value of therapeutic and prophylactic purposes.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26917
ISSN: УДК 001 + 664 С76
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tern.pdf201.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.