Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27089
Title: Розроблення способу перероблення зерна на пластівці підвищеної біологічної цінності
Authors: Бажай-Жежерун, Світлана Андріївна
Береза-Кіндзерська, Людмила Василівна
Keywords: гідротермічне оброблення
зерно
біологічна цінність
спосіб переробки
пластівці
hydrothermal treatment
grain
biological value
processing method
flakes
кафедра технології оздоровчих продуктів
Issue Date: 2017
Citation: Бажай-Жежерун, С. А. Розроблення способу перероблення зерна на пластівці підвищеної біологічної цінності / С. А. Бажай-Жежерун, Л. В. Береза-Кіндзерська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 90–92.
Abstract: Нами запропоновано режим гідротермічного оброблення – холодного кондиціонування зерна за температури 12 - 16 ºС . Такі параметри проведення процесу ГТО сприяють підвищенню вологості зерна, що зумовлює активізацію ферментного комплексу, зниження густини зерна та підвищення його питомого об'єму. Запропоновано спосіб переробки зерна пшениці чи тритикале на пластівці, який дозволяє підвищити харчову цінність зерна та пластівців з нього, скоротити витрату електроенергії; підвищити вихід готового продукту. We have proposed a mode of hydrothermal treatment - cold grain conditioning at a temperature of 12 - 16 ºС. Such parameters of the TRP process contribute to increasing the moisture content of the grain, which causes activation of the enzyme complex, reduction of grain density and increase of its specific volume. The method of processing grain wheat or triticale in a flake of high biological value, which allows to increase the nutritional value of grain and flakes from it, to reduce the consumption of electricity; increase output of the finished product.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27089
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf423.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.