Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27786
Title: Дослідження впливу комбінованого термопідведення в процесі сушіння на зміну характеристик білків різної природи
Authors: Дубковецький, Ігор Володимирович
Малежик, Іван Федорович
Пасічний, Василь Миколайович
Страшинський, Ігор Мирославович
Стрельченко, Людмила Василівна
Коломієць, Роман Анатолійович
Фурсік, Оксана Петрівна
Keywords: тваринні білки
рослинні білки
сушіння
сировина
комбінований метод
animal proteins
vegetable proteins
drying
raw materials
combined method
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Дослідження впливу комбінованого термопідведення в процесі сушіння на зміну характеристик білків різної природи / І. В. Дубковецький, І. Ф.Малежик, В. М. Пасічний та ін. // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 4-5 грудня 2014 р. – Тернопіль, 2014. - С. 93-96.
Abstract: В даний час гостро стоїть проблема економії електроенергії в будь-яких її аспектах, зокрема під час сушіння харчових продуктів в промисловості, де виробництво готової продукції передбачає значні затрати електроенергії. Для вирішення цієї проблеми було створено новий спосіб сушіння – комбінування конвективного та інфрачервоного. Сушіння інфрачервоними променями, як відомо, має певний недолік – підгорання поверхневого шару сировини та за рахунок проникнення променів ззовні в середину відбувається дефундування вологи у внутрішні шари сировини, що погіршує як органолептичні так і фізико-хімічні властивості готового продукту. Проте при ІЧ сушінні електроенергії затрачається значно менше в порівнянні з конвективним. At present, the problem of saving electricity in all its aspects is acute, in particular during the drying of food products in the industry, where the production of finished products involves significant energy costs. To solve this problem, a new method of drying - a combination of convective and infrared. Infrared drying is known to have a certain disadvantage - the burning of the surface layer of raw materials and the expulsion of rays from the outside in the middle is the dehumidification of moisture in the inner layers of raw materials, which degrades both the organoleptic and the physical and chemical properties of the finished product. However, in IR, the drying of electricity consumes much less than convective.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27786
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87а.pdf482.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.