Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27790
Title: Удосконалення процесу сушіння глоду конвективно-інфрачервоним енергопідведенням
Authors: Стрельченко, Людмила Василівна
Бурлака, Тетяна Василівна
Дубковецький, Ігор Володимирович
Малежик, Іван Федорович
Євчук, Яна Валеріївна
Keywords: сушіння
конвективно-інфрачервоне енергопідведення
глід Алмаатинський
β-каротин
аскорбінова кислота
поліфенольні сполуки
пектинові речовини
сушка
drying
convection-infra-red power supply
Almaatian hawthorn
β-carotene
ascorbic acid
polyphenolic compounds
pectin substances
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2015
Citation: Удосконалення процесу сушіння глоду конвективно-інфрачервоним енергопідведенням / Л. В. Стрельченко, Т. В. Бурлака, І. В. Дубковецький та ін. // Тезиси доповідей 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. - К. : НУХТ, 2015. - Ч. 2. - С. 177.
Abstract: Враховуючи сезонність виробництва плодо-ягідної сировини, для харчової промисловості велике значення має зберігання. Тому, одним із завдань нашої роботи є обґрунтування оптимальних і допустимих строків зберігання плодів глоду, зневоднених конвективно-інфрачервоним енергопідведенням. При вивченні плодів глоду, як малопоширеної лікарської сировини, важливим є не використання їх у свіжому вигляді, а отримання із них напівфабрикатів у вигляді сушених плодів, настоянок, екстрактів і т.п. У зв’язку із цим необхідно знати закономірності накопичення поживних речовин у плодах в процесі технологічної переробки. Taking into the account the seasonality of the production of fruit and berry raw materials, storage is of great importance for the food industry. Therefore, one of the tasks of our work is the substantiation of optimal and admissible shelf life of hawthorn fruit, dehydrated by convective infra-red power supply. When studying the hawthorn fruit, as a low-frequency medicinal product, it is important not to use them fresh, but to obtain them from semi-finished products in the form of dried fruits, infusions, extracts, etc. In this regard, it is necessary to know the laws of the accumulation of nutrients in the fruit in the process of technological processing.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27790
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94a.pdf371.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.