Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27814
Title: Вплив концентрації сусла на бродильну активність різних рас дріжджів
Other Titles: Influence of the concentration of wort on the fermentation activity of various yeast races
Authors: Хіврич, Борис Іванович
Роздобудько, Борис Валерійович
Ковч, Аліна Володимирівна
Руденко, Олександр Юрійович
Гуменюк, Ірина Василівна
Kovch, Alina
Humeniuk, Iryna
Rudenko, Alexander
Hivrich, Boris
Rozdobudko, Boris
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
інтенсивність бродіння
зброджування сусла
раси дріжджів
интенсивность брожения
сбраживания сусла
расы дрожжей
intensity of fermentation
fermentation of wort
race of yeast
Issue Date: 2018
Citation: Вплив концентрації сусла на бродильну активність різних рас дріжджів / Б. І. Хіврич, Б. В. Роздобудько, А. В. Ковч та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 266.
Abstract: Метою роботи є дослідження інтенсивність бродіння, в залежності від концентрацій пивного сусла. Целью работы является исследование интенсивность брожения, в зависимости от концентраций пивного сусла. The purpose of the work is to study the fermentation intensity, depending on the concentrations of beer wort.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27814
Appears in Collections:Матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.