DSpace О системе DSpace
 

eNUFTIR >
Конференції НУХТ >
2018 >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28124

Название: Перспективи розвитку цукрової промисловості України
Другие названия: Prospects for the sugar industry development in Ukraine
Авторы: Національний університет харчових технологій
National University of Food Technologies
Ключевые слова: цукрова промисловість
кристалізація
обладнання для цукрової промисловості
цукрове виробництво
цукровий буряк
сатурація
сахарная промышленность
оборудование для сахарной промышленности
сахарное производство
сахарная свекла
сатурация
кристаллизация
sugar industry
equipment for the sugar industry
sugar production
sugar beet
carbonation
crystallization
Дата публикации: 2018
Библиографическое описание: Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України, 27–28 березня, м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Інститут післядипломної освіти НУХТ ; Національна асоціація цукровиків України ; Інститут продовольчих ресурсів НААН України. – К. : НУХТ, 2018. – 139 с.
Краткий осмотр (реферат): 27 березня по 28 березня 2018 року в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) відбулася Міжнародна науково-технічна конференція цукровиків України “Перспективи розвитку цукрової промисловості України”. Організаторами заходу виступили Національний університет харчових технологій, Національна асоціація цукровиків України, Інститут післяди-пломної освіти Національного університету харчових технологій, Інститут продовольчих ресу-рсів НААН України. Інформаційні партнери конференції: журнал “Цукор України” та інфора-маційний бюлетень “Вісник цукровиків України”. У роботі конференції взяли участь фахівці 76 цукрових заводів України, керівники галу-зі, власники агропромхолдингів, керівники цукрових компаній та заводів, представники науко-во-дослідних, учбових, проектних інститутів та понад 80 фірм та організацій, що працюють в галузі цукрового виробництва. На конференцію прибули представники цукрової промисловості Білорусі, Грузії, Киргизії, Польщі, Росії, Чехії, Словаччини, Німеччини, Франції, США, Італії. Під час роботи конференції був проведений крутий стіл “Альтернативні види палива в цукробуряковому виробництві”, у якому взяли участь керівники цукрових компаній, відповіда-льні працівники Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної ака-демії аграрних наук України, керівники та спеціалісти Національної асоціації цукровиків Укра-їни, Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості, Інституту біоенерге-тичних культур і цукрових буряків НААНУ, наукові співробітники НУХТ, керівники та техніч-ні керівники цукрових заводів, представники фірм, які працюють в цукровій галузі, а також працювала виставка продукції та послуг вітчизняних та закордонних фірм-учасників. Матеріали конференції підготовлені фахівцями НУХТ, Інституту післядипломної освіти НУХТ, УкрНДІЦП. Інституту продовольчих ресурсів НААН України. Для фахівців цукрової галузі. March 27 to March 28, 2018 at the National University Food Technology (Kyiv) International Scientific and Technical Sugar Conference of Ukraine "Prospects for Sugar Development industry of Ukraine ". The event was organized by the National University of Food Technologies, National Sugar Association of Ukraine, Institute of post-graduate education at the National University of Food Technologies, Institute of Food Resourses NAAS of Ukraine. Information Conference partners: Sugar Ukraine magazine and informational bulletin "Herald of Sugarcorns of Ukraine". The conference was attended by specialists of 76 sugar factories of Ukraine, heads of branches, owners of agro-holdings, sugar producers companies and factories, representatives of science and research, educational and design institutes and more than 80 companies and organizations working in the field of sugar production. Representatives of the sugar industry came to the conference industry of Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, Poland, Russia, Czech Republic, Slovakia, Germany, France, USA, Italy. During the conference was held a cool table "Alternative types of fuel in the sugar-beet production "in which participated Sugar companies managers, Ministry of Responsibility Agrarian Policy and Food of Ukraine, National Agricultural Academy of Agriculture Sciences of Ukraine, managers and specialists of the National Sugar Association Ukraine, the Ukrainian Research Institute of Sugar Industry, Institute of Bioenergetic Cultures and Sugar Beet NANU, scientific NUKHT employees, heads and technical managers of sugar factories, representatives of firms working in the sugar industry, and also worked exhibition of products and services of domestic and foreign participating companies. Materials of the conference were prepared by NUKHT specialists and the Institute postgraduate education NUKHT, UkrNDICC. Institute of Food Resources NAAS of Ukraine. For specialists in the sugar industry.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28124
Располагается в коллекциях:2018

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Sugar_2018.pdf3,86 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь