Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28375
Title: Розроблення двовальної тістомісильної машини з комбінованим робочим органом
Other Titles: Development of a double-shaft doughkneding machine with a combined working member
Authors: Бондарук, Володимир Іванович
Рачок, Віталій Вікторович
Теличкун, Юлія Станіславівна
Bondaruk, Volodymyr
Rachok, Vitalii
Telychkun, Yuliia
Keywords: тісто
заміс
комбінований
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
dought
kneading
combined
тесто
замес
комбинированный
Issue Date: 2018
Publisher: НУХТ
Citation: Бондарук В. Розроблення двовальної тістомісильної машини з комбінованим робочим органом / В. Бондарук, В. Рачок, Ю. Теличкун // Матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018. – Ч.2. – С. 28
Abstract: Запропонована конструкція забезпечує інтенсифікацію процесу замішування тіста. Її встановлення дозволяє комплексно механізувати та автоматизувати процес приготування тіста, скоротити кількість обладнання в технологічній лінії, що призводить до скорочення виробничих площ та підвищує економічні показники роботи підприємства. The proposed design provides an intensification of the process kneading the dough. Its installation allows for complex mechanization and automate the process of preparing the dough, reduce the amount of equipment in the technological line, which leads to a reduction in production space and increases the economic performance of the enterprise. Предложенная конструкция обеспечивает интенсификацию процесса замешивания теста. Ее установка позволяет комплексно механизировать и автоматизировать процесс приготовления теста, сократить количество оборудования в технологической линии, что приводит к сокращению производственных площадей и повышает экономические показатели работы предприятия.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28375
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf234.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.