Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28520
Title: Про множину скінченних рівнів неперервних функцій
Authors: Сафонов, Володимир Михайлович
Нещадим, Олександр Михайлович
Зінькевич, Олексій Петрович
Keywords: кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.
рівень функції
нульвимірне відображення
ніде не щільна множина
скрізь щільна множина
множина другої категорії
level of function
zero-dimensional mapping
nowhere-dense set
dense set
set of the second category
Issue Date: 2015
Citation: Сафонов, В. М. Про множину скінченних рівнів неперервних функцій / В. М. Сафонов, О. М., Нещадим, О. П. Зінькевич // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2015. – № 209. - Ч. II. – С. 281-286.
Abstract: У роботі розглядаються неперервні функції однієї дійсної змінної з множиною скінченних рівнів скрізь другої категорії. Доведено, що у разі нульвимірності зазначених відображень множина їх нескінченних рівнів ніде не щільна. This paper considers continuous functions of real variable with a set of finite levels of the second category. We proved that in the case of zero-dimensionality, the set of its infinite levels is nowhere-dense.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28520
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Safonov.pdf153.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.