Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28730
Title: Дослідження властивостей низькожирних йогуртів, збагачених пектинами з різними ступенями етерифікації
Authors: Шульга, Наталія Михайлівна
Keywords: пектин
низькожирний йогурт
ступінь етерифікації
консистенція
pectin
low-fat yoghurt
degree of methoxylation
texture
Issue Date: 2017
Citation: Шульга, Н. М. Дослідження властивостей низькожирних йогуртів, збагачених пектинами з різними ступенями етерифікації / Н. М. Шульга // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 106-108.
Abstract: Досліджено властивості йогурту з масовою часткою жиру 0,5% при збагаченні пектинами. Встановлено, що за однакової дози, вмісту сухих речовин та кальцію ефективнішим для стабілізації структури нежирного йогурту є застосування високоетерифікованого цитрусового пектину, ніж добавки з низьким ступенем метоксилації. The properties of 0.5% fat content yoghurt enriched with pectins were studied. It was established that using of high methoxyl pectin from citrus peels has been more effective for stabilization of low-fat yoghurt structure compare to additives of low methoxyl pectin at the same dose, the content of dry matter and calcium.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28730
Appears in Collections:Тези доповідей ІПДО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
low-fat yoghurt.pdf101.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.