Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29292
Title: Philosophy of marketing in the development of milk proccesing enterprises in Ukraine
Authors: Chubenko, Larysa
Mikhalevich, Artur
Sapigа, Victoria
Kitov, Nicholay
Keywords: Philosophy
marketing
development
milk proccesing
enterprises in Ukraine
філософія
маркетинг
розвиток
підприємства в Україні
виробництво молока
кафедра гуманітарних дисциплін
кафедра технології молока і молочних продуктів
Issue Date: 2019
Citation: Philosophy of marketing in the development of milk proccesing enterprises in Ukraine / L. Chybenko, A. Mykhalevych, V. Sapiga, M. Kitov // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 4. – С. 493.
Abstract: The philosophy of the company is one of the main factors influencing the quality of the marketing strategy, therefore planning of the innovative development of the enterprise ensures the possibility of taking into account future tasks, identifying the main needs of the market, influencing the changes in the external environment, forcing the enterprises to constantly carry out innovative activities aimed at development and implementation modern equipment, state-of-the-art equipment, technology, projects to determine the output of products on the domestic and foreign markets through the use of rational management and analysis.Філософія підприємства є одним із основних чинників, які впливають на якість маркетингової стратегії, тому планування інноваційного розвитку підприємства забезпечує можливість врахування майбутніх завдань, визначення основних потреб ринку, здійснення впливу на зміни зовнішнього середовища, змушує підприємства постійно здійснювати інноваційну діяльність, спрямовану на розробку і впровадження сучасного обладнання, новітньої техніки, технології, проектів з визначенням виходу продукції на внутрішній та зовнішній ринки за допомогою стратегічного управління та аналізу.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29292
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jpg2pdf (1).pdf285.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.